A Berkemann Hungary Bt.
„Váltsa be kuponját!” nyereményjáték szabályzata

 

 1. A nyereményjáték szervezője

A Berkemann Hungary Bt. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 30. cégjegyzékszáma: 03-06-107493) a „Váltsa be kuponját!” nyereményjáték (a továbbiakban: “Játék”) Szervezője, Adatkezelője és Lebonyolítója.

 1. A Játékban résztvevő személyek

2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: “Játékos”), aki a Játék időtartama alatt vásárol legalább 1 pár Berkemann lábbelit az I. számú mellékletben felsoros kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, a jelen Játékszabályzat 3. pontjában meghatározott terméket, a Játékszabályzat 5. pontja alapján kerül a sorsolásba.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. Továbbá a Játékban nem vehetnek részt a Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői.

 1. A Játékban résztvevő termékek

A Játékban minden Berkemann márkájú lábbeli részt vesz.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2021. november 8.  0 óra 00 perctől – 2022. január 7.  23 óra 59 percig tart, illetve a készlet erejéig.

 1. A játék jelmondata: „Váltsa be kuponját”
 2. Az ajándéksorsolás nyereménytárgya: 3 pár Berkemann lábbeli (III. számú Mellékletben csatolt modell)
 3. A Játék menete

Vásároljon legalább egy Berkemann lábbelit a játék időtarartama alatt, az I. számú mellékletben felsorolt üzlet bármelyikében, töltse ki az adatokat a szórólapokon elérhető kuponon. (II. számú Mellékletben mintaként csatolva) adja le a kasszánál, ha ezt megteszi, azonnali kedvezményben részesül és részt vesz az ajándéksorsoláson.

Sorsoláson csak vásárláshoz kacsolódó, adatokkal kitöltött kuponok vesznek részt.

 

A Játékban az alábbiak szerint vehet részt:

A nyereményjátékba történő nevezéssel a Játékos beleegyezik abba, hogy amennyiben a nyeremény nyerteseként, vagy taralék nyerteseként kerül kisorsolásra, úgy az általa a megadott telefonszámon a Szervező vele nyeremény-értesítés, illetve személyes adatok felvétele céljából kapcsolatba léphet, személyes adatait a nyereményének továbbítása céljából adatbázisába felveheti.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. Nyeremények sorsolása

A kézi sorsolás Közjegyző jelenlétében 2022. február 10-én  10 órakor történik, a Szervező székhelyén, 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 30. alatt a Szervező tárgyaló helyiségében, amelyről jegyzőkönyv készül.

A megnyert nyereményt készpénzre és más termékre át nem váltható!

A nyereménysorsolásán mindazon sorsjegyek vesznek részt, melyek megfelelnek 7. pontban leírt feltételeknek.

Nyereménysorsoláskor maximum 1 db Tartaléknyertes kerül kihúzásra.

 

 1. Nyeremények átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

A Szervező a sorsolást követően a résztvevők által megadott e-mail címen keresztül egyezteti a nyertesekkel, hogy a jogszabályi előírások szerinti 90 napon belül kaphassa meg a nyereményt.

A Szervező vállalja, hogy a megadott telefonszám ill. emailen keresztül felveszi a kapcsolatot a nyertessel, és a nyertes által megadott címre a Szervező költségére GLS futárral a nyereményt kiszállítja.

Tartalék nyertes húzása kizárólag érvénytelen pályázatok esetén elfogadott. Amennyiben valamilyen oknál fogva sem az elsőként kihúzott játékos, sem a tartalék nyertesek nem felelnek meg a 7. pontban leírt feltételeknek, úgy további „pótsorolás” megtartására a Szervezőnek nincs módja.

A nyeremények szállítási költségét a Szervező viseli.

Szervező a nyereményeket futárszolgálattal szállítja ki. A nyeremények kiszállítását Szervező kétszer kísérli meg, a megadott szállítási címtől eltérő helyen való személyes átvételének lehetőségét nem biztosítja, valamint a nyeremények további kiküldését nem vállalja.

 1. Információ a játékról

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak rövidített formában az üzletekben elhelyezett szóróanyagokon, és a www.berkemann.hu internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.berkemann.hu  internetes oldalon jelenik meg. A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Szervező ügyfélszolgálatát a promóció lezárását, valamint a sorsolás időpontját követően, munkaidőben a 06 76/561-010-es telefonszámon, vagy trade@berkemann.hu e-mail címen.

 1. Személyi jövedelemadó

A Nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes Játékosok nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót (SZJA) és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő egészségügyi hozzájárulást (EHO

 1. Vegyes rendelkezések

10.1. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 6. pontjában szerepel.

10.2. A kommunikációs anyagok nyomtatási hibáiért a Szervező, és a Játékban résztvevő üzletek továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

10.3. A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio-, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

10.4. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

10.5. A Játékosok a játékban való részvétel során egyidejűleg elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatot, amely megtalálható a www.berkemann.hu honlapon, valamint a jelen Játékszabályzat IV. számú mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatot, amely megtalálható a www.berkemann.hu oldalon.

10.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathassa külön értesítés és indoklás nélkül.

10.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

 

Kiskunfélegyháza, 2021. november 2.

Mellékletek:

 1. számú Melléklet: a promócióban résztvevő boltok listája
 2. számú Melléklet: kupon minta
 3. számú Melléklet: Adatvédelmi tájékoztató
 4. számú Melléklet: tárgynyeremény modell minta

 1. számú Melléklet

 

boltszám település közterület
1. m.b. Makó Szegedi út 2.
2. m.b. Lajosmizse Dózsa Gy. u. 104-106.
3. m.b. Szeged Tisza L. krt. 97.
4. m.b. Makó Kálvária u. 1.
5. m.b. Békéscsaba Gyulai út 18.
6. m.b. Békés Piac tér 30. pavilon
7. m.b. Gyula Semmelweis u. 4.
8. m.b. Szeged Pacsirta u. 2.
10. m.b. Békéscsaba Gyulai út 35.
12. m.b. Orosháza Könd u. 59
15. m.b. Kecskemét Szent István krt. 48.
16. m.b. Tiszakécske Szolnoki út 2.
17. m.b. Hódmezővásárhely Kossuth tér 6.
18. mb Szolnok Baross u. 24.
19. m.b. Kecskemét Nyíri út 38/c
20. m.b. Kiskunhalas Dr Monszpart u. 1.
21. m.b. Szarvas Szabadság u.26.
22. m.b. Kiskunfélegyháza Attila u. 2.
23. m.b. Csongrád Gyönygyvirág u.5.
24. m.b. Gyöngyös Dózsa Gy. u. 20-22
25. m.b. Kistelek Kossuth u. 19.

 


2. számú Melléklet

 


3. számú melléklet:  Adatvédelem


4. számú Melléklet